Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz içerisinde bulunan Eğitim Aile Sağlığı Merkezinden hem öğrencilerimiz hem de personelimiz faydalanabilmektedir. Merkezde şu an için iki poliklinik aktif olarak hizmet vermektedir. Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde;

  • Muayene ve reçete yazımı,
  • Enjeksiyon ve pansuman hizmeti verilmektedir.
  • Kan tetkikleri yakın zamanda yapılmaya başlanacaktır.
Telefon: (222) 321 35 50    Dahili: