Engelli Destek Hizmetleri

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde sunulan engelli destek hizmetleri Rektörlüğe bağlı Engelli Destek Birimi tarafından sağlanmaktadır. Birim, engelli öğrenciler ve engelli personele idari, fiziksel, sosyal ve akademik alanlar ile eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda engelli öğrenci ve personelin kampus yaşamına tam katılımlarına yönelik taleplerini de dikkate alarak ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanması için yapılması gerekenleri planlamak, uygulamak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektedir. Birim aynı zamanda engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artıracak faaliyetler düzenlemekte, projeler geliştirmekte, gereksinim duyanlara danışmanlık hizmeti vermekte ve üniversite yerleşkelerinin standartlara uygun olarak erişilebilirliğin sağlanması için projeler yürütmektedir.

İletişim: edb.eskisehir.edu.tr