Rektör Yardımcıları


Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yunus Özdemir

1979 doğumlu olup lisans eğitimini 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamlamıştır. Matematik Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2003 ve 2008 yıllarında almış olan Dr. Özdemir, 2000 yılından 2018 yılına kadar Anadolu Üniversitesi, 2018’den itibaren de Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İki çocuk babası olan Dr. Özdemir’in araştırma konuları yoğunlukla kendine benzer yapılar ve metrik geometri üzerinedir. Çeşitli projelerde görev yapmış olan Dr. Özdemir'in ulusal/uluslararası akademik dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. 

 


Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Onur Kaya

1980 doğumlu olup, 2002 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. University of California, Berkeley'den Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması (IEOR) alanında yüksek lisans ve doktora  derecelerini almış olan Dr. Kaya 2007-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde, 2014-2018 yılları arasında da Anadolu Üniversitesi'nde çalışmış olup, 2018 yılından itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Kaya'nın araştırma konuları yoğunlukla rassal ve dinamik modelleme, sürdürülebilir tedarik zinciri sistemleri, envanter kontrolü ve gelir yönetimini içermektedir. Son dönemde sağlık ve afet yönetimi alanlarında da çalışmalarda bulunmaktadır. 2018 BAGEP ve 2020 ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik ödüllerinin sahibi olan Dr. Kaya, halen TÜBİTAK MAG Yönetim Kurulu üyesidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev yapmış olan Dr. Kaya'nın uluslararası saygın akademik dergilerde çok sayıda yayını bulunmaktadır.