Öğrenim Hizmetleri

Eskişehir Teknik Üniversitesinde öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı benimsenmekte ve tüm öğretim süreçleri son teknolojilerle sunulmaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımı desteklenmektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin en önemli birimlerden biri olan Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 33.maddesi kapsamında, Genel Sekreterlik kontrol ve koordinesinde kurulmuştur.

Eşsiz olarak 67975 adet dergisi, 130 adet haber bülteni, 17.372 adet raporu, 87.026 adet konferans bildirisi, 1710 adet gazetesi, 90.497 adet kitabı, 129.527 adet kitap serisi, 1.503.676 adet e-tezi ve 32.000 e yakın basılı kaynağı ile, çok yakında toplam 732 m2 alanda hizmete açılacak Merkez Kütüphane, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olacak her tür modern ve teknolojik kaynak için gerekli hizmeti sağlamak ve geliştirmek amacıyla hareket etmektedir.

Telefon:  (222) 321 35 50  Dahili: