Yönergeler

  Yönergeler Tarih No
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi 10.08.2021 21/1
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemelerin Dağıtımı Yönergesi 31.05.2022 12/1
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi 26.10.2021 30/1
4 Eskişehir Teknik Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetim Süreci Yönergesi 09.11.2021 35/2
5 Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi 03.09.2019 21/2
6 Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Giysi Yönergesi  20.10.2020 21/1
7 Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Politika ve İstişare Kurulları Yönergesi 09.11.2018 7/5
8 Eskişehir Teknik Üniversitesi Araştırma-Geliştirme, Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Birimi Yönergesi 29.08.2023 16/4
9 Eskişehir Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliği Yönergesi  23.09.2020 19/1
10 Eskişehir Teknik Üniversitesi Atık Yönetim Sistemi Yönergesi 17.08.2021 22/1
11 Eskişehir Teknik Üniversitesi Astrofizik Eğitim ve Araştırma Birimi Yönergesi 23.02.2022 6/1
12 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 07.12.2021 34/9
13 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi 03.10.2023 17/1
14 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları Yönergesi 07.06.2018 1/9
15 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Ödülleri Yönergesi 11.07.2023 12/3
16 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi Yönergesi 03.05.2023 9/4
17 Eskişehir Teknik Üniversitesi Botanik Uygulama ve Araştırma Birimi Yönergesi 25.07.2023 13/2
18 Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Birimi Yönergesi 11.07.2023 12/2
19 Eskişehir Teknik Üniversitesi Dış Danışma Kurulları Yönergesi 20.12.2022 29/5
20 Eskişehir Teknik Üniversitesi Dilekçe, Şikayet, Müracaat Hakları ile Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Hakkında Yönerge 15.03.2022 7/1
21 Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemelerin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönergesi 05.02.2019 5/1
22 Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetki Yönergesi 07.06.2018 1/13
23 Eskişehir Teknik Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi 17.08.2021 22/3
24 Eskişehir Teknik Üniversitesi Engelli Destek Birimi Yönergesi 06.12.2022 28/5
25 Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Staj Yönergesi  08.11.2022 27/2
26 Eskişehir Teknik Üniversitesi Genel Sekreterlik Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 26.01.2023 2/6
27 Eskişehir Teknik Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Araştırma Yönergesi 08.01.2019 2/2
28 Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi  28.02.2023 5/1
29 Eskişehir Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Görev,Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 07.12.2021 34/2
30 Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Yönergesi 15.12.2020 26/2
31 Eskişehir Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 26.01.2023 2/8
32 Eskişehir Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Gelişimi Destek Birimi Yönergesi 01.06.2021 15/1
33 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi 20.12.2022 29/6
34 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi ve Öğrenci Destek Birimi Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi 06.12.2022 28/3
35 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüs Rekreasyonu Ofisinin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 07.09.2021 25/1
36 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kişisel Gelişim Durum Belgesi Yönergesi 19.07.2022 16/1
37 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi 10.12.2021 34/4
38 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü Yönergesi 20.12.2022 29/7
39 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi 25.05.2021 14/2
40 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi 09.03.2021 8/1
41 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisans Programları Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 20.03.2019 9/3
42 Eskişehir Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi 29.08.2023 16/3
43 Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkez Atölyesi Çalışma Yönergesi 29.12.2020 27/1
44 Eskişehir Teknik Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi  31.10.2023 19/2
45 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Proje Dersleri Uygulama Yönergesi 05.10.2021 29/1
46 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi 28.02.2023 5/2
47 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi 04.10.2022 23/3
48 Eskişehir Teknik Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Yönergesi  23.09.2020 19/2
49 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 15.08.2023 15/1
50 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 07.12.2021 34/5
51 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 17.11.2020 23/1
52 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Proje Takımları Koordinatörlüğü Yönergesi 12.04.2022 10/1
53 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi Yönergesi 20.12.2022 29/4
54 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 28.03.2023 7/2
55 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Yönergesi 26.07.2018 3/3
56 Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları Yönergesi 07.02.2023 3/3
57 Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Ana dal ve Yan dal Programları ile Değişim Programlarında Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Ders Transferi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge  03.10.2023 17/2
58 Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemler Yönergesi 15.12.2020 26/3
59 Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 07.12.2021 34/6
60 Eskişehir Teknik Üniversitesi Proje Temelli Staj Yönergesi 04.01.2024 1/2
61 Eskişehir Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi 14.07.2020 13/3
62 Eskişehir Teknik Üniversitesi Resmi Taşıtlarının Kullanımına İlişkin Yönerge 16.08.2022 18/1
63 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 26.01.2023 2/7
64 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sınav Hizmetleri Birimi Yönergesi 07.02.2023 3/2
65 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi  25.10.2022 26/2
66 Eskişehir Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 07.12.2021 34/3
67 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Eko Kampüs Koordinatörlüğü Yönergesi 10.01.2023 1/3
68 Eskişehir Teknik Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Birimi Yönergesi 01.06.2021 15/2
69 Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ESTÖMER) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi 20.09.2022 22/1
70 Eskişehir Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Yönergesi 25.01.2022 2/1
71 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 26.01.2023 2/9
72 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yayın Yönergesi 05.07.2022 15/1
* Yönetmelik Adına göre sıralanmıştır.
*Tarih/No: Karar Tarihi ve Numarasını ifade etmektedir.