Yönetmelikler

  Kurumumuza Ait Yönetmelikler Tarih Sayı
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 23.10.2023 32348
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 03.04.2022 31798
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 07.10.2019 30911
4 Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 23.12.2018 30634
5 Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 06.06.2022 31858
6 Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 07.10.2019 30911
7 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 05.06.2023 32212
8 Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19.09.2018 30540
9 Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme, Şirket Kurabilme, Kurulu Bir Şirkete Ortak Olabilme ve/veya Bu Şirketlerin Yönetimlerinde Görev Alabilmelerine İlişkin Yönetmelik 20.09.2018 (Mükerrer) 30541
10 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 07.10.2019 30911
11 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 23.10.2023 32348
12 Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 21.11.2021 31666
13 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 31.07.2023 32265
14 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği  04.08.2018 30499
* Yönetmelik Adına göre sıralanmıştır.

 

  Diğer Yönetmelikler Tarih Sayı
1 Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13.09.2015 29474
2 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 19.02.2002 24676
3 Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20.04.2016 29690
4 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  13.06.2020 31154
5 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 26.09.2023 32321
* Yönetmelik Adına göre sıralanmıştır.