Vizyon, Misyon, Temel Değerler

Vizyon

Değer yaratarak değişim ve dönüşümün öncüsü bir üniversite olmak.

Misyon

Birlikte başarmaya odaklı ve sürekli öğrenen bir kurum kültürü ile fark yaratan, küresel değişim ve dönüşüm sürecinde sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda öncülük eden bir araştırma üniversitesi olarak; çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın eğitim-öğretim ve araştırma alanındaki faaliyetleriyle toplumda değer yaratmak.

Temel Değerler

Birlikte Başarmak

Kapsayıcılık

Liyakat

Nesnellik

Paydaş Odaklılık

Paylaşımcılık

Sürdürülebilirlik

Sürekli İyileştirme