Sosyal Sorumluluk ve Bilimi Sevdirme Komisyonu

Sosyal Sorumluluk ve Bilimi Sevdirme Komisyonu
Araş. Gör. Dr. Şura TOPTANCI (Başkan) Mühendislik Fakültesi Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAY Porsuk MYO  Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN Mühendislik Fakültesi Üye
Prof. Dr. Nezihe AYAS Mühendislik Fakültesi Üye
Prof. Dr. Oğuz ÇOLAK Mühendislik Fakültesi Üye
Prof. Dr. Nuray AT Mühendislik Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semiha TÜRKAY Mühendislik Fakültesi Üye
Araş. Gör. Hanefi GEZER Fen Fakültesi Üye
Elif KIRLI (İş Güvenliği Uzmanı) İSGB Üye
Mehmet GÜL (Fakülte Sekreteri) Mühendislik Fakültesi Üye
* Son güncelleme :22.11.2022