Yapı Kulübü

Yapı Kulübü’nün temel amacı toplumsal meselelere duyarlı ve mühendislik vazifesinin bilincinde bir kitle oluşturmaktır. Üyelerimiz tamamen gönüllülük esasına dayanan bir çalışma politikası içinde, kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler yürütmektedirler. Kulübümüz etki alanı, öncelikle inşaat mühendisleri olmak üzere mesleği fark etmeksizin mühendisliğe gönül vermiş tüm bireyleri kapsamaktadır. Diğer amaçlarımız şu şekildedir:

  • Üniversitelerin yalnızca teorik ve pratik bilgiler aktaran kurumlar değil, bunun yanında sosyal ve kültürel alanda kişisel gelişime katkı sunan kurumlar olduğu bilincine varmak.
  • Kulüp bünyesindeki öğrencilerin mesleki yaşamlarında kabul görecek bir özgeçmişe sahip olması amacıyla çalışmalar yapmak.
  • Farklı alanlardan öğrencilerin ortak proje yürütmesi için zemin hazırlamak ve böylece iş hayatının bir gereği olan farklı disiplinlerle çalışma yetisini üyelerimize kazandırmak.
  • Yapı Kulübü’nün farklı şehirlerde aktif olan üyeleri ile etkileşim içinde olmak.
  • Daha önce Yapı Kulübü’nde yer almış insanlarla etkileşim içinde olmak.
  • Üniversite içinde akademisyen-öğrenci ilişkilerini geliştirmek.

 

Kulüp Başkanı: Mehmet Sami KARGIN (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Kulüp Danışmanı: Araş. Gör. Canberk BOLAT

  

İletişim:

estuyapikulubu

  • Linkedin:

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü (ESTÜYAP)

  • Facebook: 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü - EstüYap

  • Twitter:

Estü Yapı Kulübü

  • YouTube:

Estü Yapı Kulübü