Kimya ve Teknolojileri Kulübü

Üretim, dünyada ülkelerin en büyük gelişmişlik ölçütlerinden birisidir. Kimya ve Teknoloji Kulübü, üyelerine ve paydaşlarına ülkemizde bulunan işletmelerin ihtiyacına uygun bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımını sağlamayı amaçlar. Ayrıca üyelerini sürekli geliştirmek, motivasyonlarını arttırmak, temsiliyeti ve aidiyet duygusunu güçlendirmek ve etkin iletişim mekanizmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Kulüp Başkanı: Ferah Bengisu ERKAN (Kimya Mühendisliği Bölümü)

Kulüp Danışmanı:  Arş. Gör. Murat TAMER 

   

İletişim:

  • Instagram

estukimtek

  • Linkedin:

Kimya ve Teknolojileri Kulübü