Spor ve Yaşam Kulübü

Spor, ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği kabiliyetler geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, kişilerin zihni ve fiziksel gelişimini sağlayan, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur. Yaşamın en önemli parçası olan bu alan üzerinde çalışmalar yaparak gençliğin fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamayı hedefler. Toplumun en dinamik kuvveti olan gençliğin, spor bilimlerine yönelik ilgisini arttırmak, eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla sağlıklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak; gençliğin, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık etmek “Spor ve Yaşam” tarafından amaçlanmaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerini madde bağımlılığı hakkında bilinçlendirerek öğrencilerin boş zamanını rekreatif etkinliklerle değerlendirmesini, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kaynaşmasını hedefler. Evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akıcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Etkinlik Fotoğrafı

Kulüp Başkanı: Mervenur Sarı (Spor Yöneticiliği Bölümü)

Kulüp Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Türkan Nihan SABIRLI

  

İletişim:

  • Instagram

estusporveyasam

  • Twitter

SporYasamEstu