Mühendislik Fakültesi

1970'te Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983'te Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kadrolarının büyük çoğunluğu alt yapı, makine teçhizat ve diğer donanımlarıyla birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesine aktarılmıştır. Halen eğitim ve öğretimine Mühendislik Fakültesi adıyla devam eden fakülte, 1994-1995 öğretim yılında üç bölüm ile eğitim- öğretim faaliyetine başlamış ve 1998 yılına kadar Yunus Emre Kampüsünde değişik binalarda  faaliyetlerini sürdürmüştür. Ekim 1998 tarihinden itibaren ise İki Eylül Kampüsü’nde kendi binalarında hizmet vermeye başlamıştır. 2012'de ise Fakülte bünyesindeki Mimarlık Bölümü ayrılarak yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bünyesine geçmiş, Fakültenin adı “Mühendislik Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Mühendislik Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültenin tüm bölümlerinde, bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Tüm bölümler, eğitim ve araştırma laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Fakülte bölümlerinde, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TÜBİTAK, AB Komisyonu, Üniversite ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla desteklenen (SAN-TEZ) çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülmektedir.

Yeniden yapılanma sürecinde son 20 yıl içinde Fakültemizdeki öğretim elemanı sayısı 207’ye, idari personel sayısı 51’e, öğrenci sayısı (hazırlık sınıfı öğrencileri dahil) 3000 üzerine çıkmıştır. Fakülte 56.700 m2’lik geniş bir kapalı alan içinde hizmet vermektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1993'te yeniden oluşturulduktan sonra, 10 yıllık bir süreyi genel olarak yeni bir kampüste alt yapının oluşturulması, programların başlatılması, nitelikli insan kaynaklarının fakülte bünyesine kazandırılması için kullanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bunun büyük ölçüde başarıldığı rahatlıkla gözlemlenmektedir. 2004'ten itibaren ise Fakülte bu girdilerini, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı açısından çıktıya dönüştürme çabasında olup küreselleşen rekabet ortamında bunu başarabilmenin tek yolunun kurumsallaşmayla olacağına inanmaktadır.

Fakülte web sayfasına ulaşmak için tıklayınız