Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Anadolu Üniversitesi’nin bünyesinden ayrılarak, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne dâhil olmuştur.  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde,  Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü bulunmaktadır.

 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin amacı, öngörü sahibi, evrensel değerlere sahip, analitik düşünebilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken doğayı gözeten, estetik duyarlılıkları gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakülte, çağdaş bir eğitim ve öğretim yaşamının sürdürülebilmesi için yetkin bir akademik kadroya ve öğrencinin eğitim süresi boyunca teknik bilgi ve becerilerini geliştirmesi için teknolojik bir alt yapıya sahiptir.

Uygulama odaklı bir eğitim yaklaşımına sahip fakültemizde, güncel yazılım uygulamalarına sahip bilgisayar laboratuvarları, atölyeler ve tasarım stüdyoları bulunmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerin profesyonel ilişki geliştirebilen, disiplinler arası uygulamaya açık, yaratıcılığı bilgi, güncel teknolojiler ve estetik anlayışı ile destekleyerek tasarlayan bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde  teorik  dersler, atölye çalışmaları, sergiler, defileler seminerler, konferanslar, araştırma çalışmaları ve inceleme gezileri eğitim açısından bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bölümlerimizde, TÜBİTAK, Üniversite Bilimsel  Araştırma Fonu ve çeşitli sanayi kuruluşları tarafından desteklenen çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülmektedir. Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde öğrenciler özel sektör firmaları ile ortak projeler üretmekte ve  kuruluşların düzenlediği ulusal/uluslararası yarışmalara girmeleri de teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda çok sayıda öğrenci, ulusal/uluslararası düzeyde yarışma kazanmıştır.

Fakültemizin ERASMUS, MEVLANA  ve FARABİ programları kapsamında çok sayıda üniversiteyle anlaşması bulunmakta ve bu olanaklar öğrencilerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Fakültenin bölümlerinde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı bulunmakta ve öğrencilerin yabancı dil öğrenmesine olanak yaratılmaktadır.

Fakülte web sayfasına ulaşmak için tıklayınız