Genel Bilgi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, halkın bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini temin ve bu kanun uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nü görevlendirmiştir. Koordinatörlüğümüze başvurularınızı

  • Sayfanın altında kısmında verilen gerçek ya da tüzel kişiler için başvuru dosyalarının (PDF formatında) yazıcı çıktısını alıp doldurarak posta ile,
  • Formları elden teslim etmek sureti ile,
  • Formları aşağıda bildirilen bilgi edinme başvurusu faks adresine göndererek,
  • Yine sayfanın solunda adresi bulunan İnternet üzerinden başvuru bağlantısını tıklayarak internet üzerinden

yapabilirsiniz.
Belirtilen yöntemlerin dışında ya da formu eksik doldurularak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Not: Bu kanun kapsamı dışındaki başvurularınız için ilgili birime ait iletişim adreslerini kullanınız.
 

Bilgi Edinme Başvurusu İçin (09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu):
Posta Adresi :Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü  - Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası - 26555 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Telefon : (0 222) 321 35 50
E-posta :kurumsaliletisim@eskisehir.edu.tr
 
Üniversite İle İletişim İçin:
Telefon (Santral) : (0 222) 321 35 50
E-posta : kurumsaliletisim@eskisehir.edu.tr