Fen Fakültesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, bilimsel yeniliklerin anahtarı olacak temel bilgileri üreten ve topluma her türlü ortamı kullanarak eğitim veren öncü bir fakülte olmayı vizyon olarak benimsemiştir. Fen Fakültesi; Fizik, Kimya ve Biyoloji doğa bilimlerinin yanında, doğanın dili olan Matematik ile doğa sosyal bilim verilerini uygun yöntemler kullanarak yorumlama bilimi olan İstatistik alanlarında eğitim vermektedir. Fakültede eğitim-öğretim, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar olanaklarından yararlanılarak yürütülmektedir. Öğrenciler, mesleki seçmeli dersler ile sosyal içerikli seçmeli dersler de almakta; böylece çok yönlü, araştırmacı nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler olarak yetişmektedir. Fen Fakültesinin amacı, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve dersliklerde; biyoloji, fizik, istatistik, kimya ve matematik alanlarında akılcı, kendine güvenen, sorgulayan ve araştırmacı mezunlar yetiştirmektedir. Fakültenin, İstatistik ve Kimya Bölümlerinde derslerin en az % 30 u İngilizce okutulmakta olup bu bölümlerde zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır. Biyoloji, Fizik ve Matematik Bölümlerinde ise İngilizce Hazırlık Sınıfı isteğe bağlı olup bir yıl sürelidir. Fakültenin tüm bölümlerinin FEDEK tarafından ikinci kez 5 yıl süreyle 30 Eylül 2023 tarihine kadar akreditasyonu bulunmaktadır. Fakültede ayrıca Biyoloji ve Kimya Bölümlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki State University of New York at Albany’nin Biyoloji ve Kimya Bölümleriyle birlikte yürüttükleri Uluslararası Ortak Lisans Programları (ücretli) bulunmakta olup bu programların öğretim dili İngilizcedir. Bu programlar için de İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Fen Fakültesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakülte web sayfasına ulaşmak için tıklayınız