Etik Kurulu

07.06.2018 tarihli ve 1/9 sayılı senato kararıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları Yönergesi kabul edilmiş ve yönergenin 5. maddesi uyarınca sosyal ve beşerî bilimler ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları oluşturulmuştur.