ESTÜ Stratejik Planı (2021-2025)

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 193. Ek Maddesi uyarınca Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Her ne kadar kuruluş tarihi itibariyle yeni bir üniversite gibi görünse de 50 yılı aşan köklü geçmişini, öğrenci merkezli, bütünleşik ve katılımcı yönetim anlayışı ile geleceğe taşıyan güçlü kurum kültürüne sahip bir Üniversitedir. “Değer yaratarak değişimin ve dönüşümün öncüsü bir Üniversite” olma vizyonu doğrultusunda birlikte başarma, kapsayıcılık, liyakat, nesnellik, paydaş odaklılık, paylaşımcılık, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme temel ilkelerini benimseyen bir üniversite olma konusunda kararlılığını hazırladığı bu ilk stratejik planında ortaya koymuştur

5 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan Üniversitemiz, kurulduğumuz günden bu yana 14 bin öğrencisi, 1300 personeli, sahip olduğu güçlü altyapı olanakları ve nitelikli akademik kadrosu ile eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde iş birliklerini ve uluslararasılaşmayı da ön planda tutarak önemli gelişmeler göstermiştir.

Üniversitemizin 2021-2025 dönemi Stratejik Planı, Kurumumuz için öncelik taşıyan amaçların ve alanların belirlenmesi ve bu yönde yapılacak çalışmaların tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içerisinde etkin şekilde yürütülebilmesi için yol gösterici ve Üniversitemizin geleceğini şekillendirecek ilk planı olması nedeniyle son derece değerlidir. Akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve diğer stratejik paydaşlarımızı içeren geniş paydaş katılımıyla şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmaları; Üniversitemizin geçmişini ve mevcut durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki eğilimleri, fırsatları ve tehditleri kapsamlı ve derinlemesine inceleme ve paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlama fırsatını sunmuştur. 

Bu kapsamda hazırlanan "Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı"na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025) İndir