Birim Kalite Komisyonu

Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Elif YAMAÇ
Doç. Dr. Gözde AYDOĞAN KILIÇ
Doç. Dr. Emel ERGENE
Araş. Gör. Dr. Emrullah YILMAZ
 
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Neslihan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Özge BAĞLAYAN
 
İstatistik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Alper BEKKİ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KALATHILPARMBIL
Öğr. Gör. Dr. Halil ERYILMAZ
 
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Emel ERMİŞ
Doç. Dr. Özlem ÜNLÜER
Araş. Gör. Gizem TUTAR
 
Matematik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Didem TOZKAN
Araş. Gör. Dr. Nisa ASLAN
Araş. Gör. Ayşe TORUN
* Son güncelleme :24.06.2022