Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi

AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM), Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin AR-GE ve İnovasyon yoluyla ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, bilgi üretilmesi ve üretilen bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi için üniversite-sektör arasında proaktif yaklaşımla çalışan ve gereken durumlarda bireye özel hizmet sunabilen bir arayüzdür. Bu profesyonel yapı, sektörün Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesine ulaşmak için giriş noktası olarak faaliyet gösterirken üniversitenin ilgili birimleriyle koordineli olarak çalışmaktadır.

Üniversitede gerçekleştirilen projelerin ve sektöre yönelik üretilen bilgilerin tek bir noktadan profesyonel bir anlayışla sektöre sunulması için ortam sağlayan ARİNKOM, sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek üniversiteye, üniversitede üretilen bilginin sektöre aktarılmasını sağlayan bir ekosistem olarak faaliyet göstermektedir.

13 Mart 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak kurulan ARİNKOM TTO, 2014 yılı Ocak ayından itibaren TÜBİTAK 1513 programı destekli bir arayüz olarak faaliyet göstermektedir. 2018 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi olarak hizmetlerini sürdüren ARİNKOM TTO, hem Yunus Emre Kampüsü hem de İki Eylül Kampüsü’ndeki ofisleri ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

ARİNKOM TTO’nun temel amacı Eskişehir ve bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

ARİNKOM TTO faaliyetlerini

·Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri

·Üniversite-Sektör İş Birliği Hizmetleri

·Fikri Hak Süreçleri İçin Destek Hizmetleri

·Teknogirişim ve Sermaye Desteklerine Erişim ve Bilgilendirme Hizmetleri

·Proje Tabanlı Staj (PTS) Hizmetleri

·Hukuksal Danışmanlık ve Sözleşme Yönetimi Hizmetleri kapsamında yürütmektedir.

ARİNKOM TTO, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformunun (ÜSİMP) da üyelerindendir.

ARİNKOM TTO web sitesi için tıklayınız.

ARİNKOM TTO Eskişehir Teknik Üniversitesi

  • Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM TTO Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Kat 26555 Tepebaşı, Eskişehir - Türkiye
  • +90 222 321 35 50 – 7330
  • arinkom@eskisehir.edu.tr