ESTÜ'den Haberler

Üniversitemiz Kurumsal İzleme Raporu, Rektör Prof. Dr. Adnan ÖZCAN Başkanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından Değerlendirildi

Üniversitemiz Kurumsal İzleme Raporu, Rektör Prof. Dr. Adnan ÖZCAN Başkanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından Değerlendirildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Takımının Üniversitemize gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yayımlanan İzleme Raporu, Rektör Prof. Dr. Sayın Adnan ÖZCAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ESTÜ Kalite Komisyon Üyeleri tarafından değerlendirildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sayın Yunus ÖZDEMİR ile Prof. Dr. Sayın Onur KAYA’nın da katılımlarıyla 7 Şubat 2024 Çarşamba günü Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Doç. Dr. Sayın Nazire Burçin HAMUTOĞLU tarafından yapılan sunumda, 2021 yılında YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu’nda belirtilen değerlendirmeler incelenererek; Üniversitemiz güçlü yönlerini sürdürülebilir kılmak ve gelişmeye açık yönleri iyileştirmek üzere büyük bir gayretin gösterildiğinin rapora yansıdığı ifade edildi. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren geçen kısa süre içerisinde, özellikle eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarının kalitesini geliştirme ve güçlendirme yönünde attığı adımların örnek gösterilecek nitelikte olması, araştırma üniversitesi olma yönünde belirlemiş olduğu misyon doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin öğrencileri de kapsayacak şekilde yürütülmüş olması, üst yönetimin kalite güvence sistemine yüksek desteği ve katkısı ile kalite güvence sürecinin tüm akademik ve idari çalışan tarafından içselleştirilmesinde gösterilen irade sonrasında önemli ilerleme kaydedilmesi Üniversitemiz 2023 Yılı Kurumsal İzleme Raporunda öne çıkan hususlar olarak değerlendirildi. Ayrıca uluslararasılaşma faaliyetlerinin etkililiği ile özellikle öğrenci proje takım/topluluk/kulüplerinin yarışma odaklı teknoloji projelerini destekleme amacı ile Öğrenci Takım Koordinatörlüğünün oluşturulması ve Üniversitemizin havacılık eğitim sektöründeki kapasitesini pekiştirmede geleceğe yönelik bir hedef belirlemesine ilişkin hususların da raporda ön plana çıktığı görüldü. 

Raporda vurgulanan önemli göstergeler arasında Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda belirlediği misyona ulaşması yönünde dikkat çeken girişim ve uygulamalar değerlendirildi. Öğretim elemanlarının, öğrenci merkezli öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme gibi yetkinliklerini geliştirmeye yönelik “Öğretimde Yetkinlik”, “Araştırmada Yetkinlik”, “Eğiticilerin Eğitimi” vb. programlar, cazip ve aktüel başlıklar altında oluşturulan disiplinler arası yan dal programları gibi diğer üniversitelere örnek gösterilecek nitelikte faaliyetlerin yürütülmesi ve IPA projesi ile oluşumu tamamlanmak üzere olan Girişimciler için Prototipleme Merkezinin kurulmasının da Üniversitemiz araştırma altyapısının güçlendirilmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin etkin kılınması bağlamında  rapora yansıdığı değerlendirildi.

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü ile Kalite Komisyonu rehberliğinde kalite yönetim süreçlerinde yakalanan başarının kurumsal akreditasyona hazırlık için bir aşama olduğu kaydedildi.

Rapora erişim için buraya tıklayınız