ESTÜ Etkinlikleri

Akademide Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları

Değerli Öğretim Elemanımız ve Lisansüstü Öğrencimiz,
 
Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi bünyesinde ES-İBE iş birliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenen “Akademide Güncel Öğrenme -Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları” etkinliği 22-23 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında yükseköğretimde mobil öğrenme; arttırılmış, sanal ve karma gerçeklik; medikal eğitim alanından örnekler ile sürükleyici teknolojiler ve eğitim, harmanlanmış öğrenme; kesintisiz öğrenme (seamless learning); yapay zekâ ve uygulamaları ve akıllı robot sistemleri konuları ele alınacaktır. Etkinlik başvuru koşulları şu şekildedir:
  • Lisansüstü öğrenci ya da öğretim elemanı olmak
  • TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak
Tarih: 22-23 Eylül 2023
Yer: Çevrimiçi (MS Teams Platformu)
Katılım için Başvuru Formu: https://forms.gle/oe5cU1BDd5JkgT8ZA
Not: Son başvuru tarihi 10 Eylül 2023'tür.
Not: Etkinliklerin en az %70’ine katılan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.