ESTÜ Duyurular

Öğretim Elemanı Alımı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

16.10.2023 tarihinde ilan edilen öğretim elemanı alımı ilan sonuçları aşağıdadır.

İlan edilen sonuçlara göre, asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atama evraklarını, en geç “01.12.2023” Cuma günü mesai bitimine kadar, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama Sırasında İstenen Belgeler

1. Dilekçe

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (varsa yüksek lisans ve doktora belgesi)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)

4. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

5. Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların almasına gerek yoktur.)

6. Adli Sicil Kaydı örneği

7. Hizmet belgesi ve emekli sicil numarası (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan veya çalışmış olan adaylar için)

Personel Daire Başkanlığı İletişim: 0 222 213 7188 / 0 222 213 7183 

NOT: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

**Atama dilekçesi örneği için tıklayınız